Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 ODKAZY

AKTUALITA - ZLATÁ BULA SICILSKÁ PO 11 LETECH OPUSTILA TREZOR

Opakování učiva 6. ročníku

Raněstředověká Evropa  VIDEO

Franská říše          Temný dávnověk         Video - středověk

Frankové - video

Byzantská říše - učivo         Hagia Sofia 3D       Justinián a hipodrom

Byzantská říše   video

Istambul chrám Hagia Sophia

Arabská říše    video

Vikingové         video Vikingové              Video k výuce     křížovka

Slované   video    Toulky   Slovanské pohanství     ZAJÍMAVOST

Cyril a Metoděj               VIDEO

Čechy na počátku dějin          pevnosti středověku

Přemyslovci

Přehled Přemyslovci + mapy

Výstava rukopisů o sv. Václavovi

Jak žili ve středověku

Život ve středověku Video

Středověké pokrmy

Život ve středověku - zápis      Rodina ve středověku

 Manuscriptorium

Jídlo ve středověku

Jan Lucemburský

Johanka z Arku - video

Karel IV. Lucemburský

Prezentace k výuce

 Lucemburkové - videa   videa2

Zikmud Lucemburský

Gotika

Budování říše - 

video gotika

HRY GOTIKA  ZVUKY    

hrad Křivoklát - videoKatedrála, Versailles

Husitství           Jan Hus              Výukové video

Jiří z Poděbrad a Kunštátu

Jagellonci

Jagellonci - videa

 Habsburkové

 Štíty království českého  videa o českých hradech

Projekt

České země v 16. a 17. st.

ZÁMOŘSKÉ OBJEVY

Habsburkové v Čechách

 Rudolf II. Habsburský            RUDOLF II. VIDEO

Třicetiletá válka - video    Video shrnující


Anglie za vlády Stuartovců a revoluce O. Cromwella

Francie - Ludvík XIV. král Slunce