Jdi na obsah Jdi na menu
 


ČERVENCOVÁ REVOLUCE VE FRANCII

1. Restaurace Bourbonů - nástup Ludvíka XVIII. - obnovení moci dynastie Bourbonů, Francie konstituční monarchií - neobnoveny výsady šlechty. Volební právo - bohatí občané. Bratr Ludvíka Karel X. -  snahy o návrat předrevolučních časů. Roku 1830 pokus o převrat, který by znovu zavedl absolutismus.

2. Červencová revoluce - 1830 - Karel X. rozpustil parlament, stoupenci republiky se vzbouřili, povstalci /studenti, dělmíci/ bojují na barikádách. Karel se vzdal trůnu a měšťastvo povolalo Ludvíka Filipa, Karel uprchl, zbytek života strávil v cizině, zejména v Praze. Fancie zůstala konstituční monachií. obr. Ludvík Filip 

 

3. Občanská monarchie - vládne bohatá buržoazie, vnitřní napětí, spiknutí proti králi, ten zavádí policejní režim. Nerovné postavení ve společnosti vede k nárůstu socilaistického učení - Saint Simon , Louis Blanc, chtějí odstranění nerovnosti mezi lidmi.

 

 

VZNIK BELGIE

 

 

Vliv francouzských událostí ohlas v Belgii, která je součást jižního Nizozemí. V srpnu 1830 vypuklo lidové povstání, pokus o potlačení byl neúspěšný a jižní Nizozemí prohlášeno konstituční monarchií. Nový stát od r. 1831 Belgické království. Vládne princ Leopold - velmi oblíbený liberální panovník. Belgie velký hospodářský rozmach - průmysl, železnice. V roce 1848 celá Evropa ovládnuta revolučními myšlenkami, ale Belgie se nepřipojila a další revoluci nezažila.