Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mezopotámie

Soubor:Tigr-euph.png

Zdroj: wikipedia

 

Mezopotámie (či Mesopotamie, řec. Mesopotamiá, pův. význam slova je země mezi řekami, Arabové tuto oblast nazývali Džezíra) je území na Blízkém východě, nacházející se mezi středním tokem řek Eufrat a Tigris.

Součást tzv. úrodného půlměsíce, tj. území zahrnující dnešní Irák, Sýrii, Libanon, Izrael, Jordánsko a Egypt, kde se poprvé rozvíjela zemědělská kultura a kde se zrodily první písemné památky v dějinách lidstva. Dnes je Mezopotámie součástí Iráku a východní Sýrie.

Severovýchodní Mezopotámie byla osídlena již před 100 000 lety. V polovině 4. tisíciletí př. n. l. pronikli do jižní Mezopotámie Sumerové

Gilgameš (původně Bilgames, řecky Gilgamos) byl podle Sumerského královského seznamu pátý král Uruku (raně Dynastický II, první dynastie Uruk).  Podle sumerské tradice měl Gilgameš postavil klášter Ninlil v Nippuru, a pravděpodobně i hradby v Uruku, které další sumerští králové skutečně považovali za jeho dílo.

Přes nedostatek přímých důkazů, se většina vědců domnívá, že jde o skutečně historickou postavu. Pokud tomu tak skutečně bylo, byl králem Uruku asi v 26. století př. Kr. Většina badatelů se však domnívá, že nebyl královského původu, ale že byl synem kněze Nejvyššího v jedné z Uruckých čtvrtí.

V raných textech je o něm psáno jako o králi, velice brzy se však objevuje jeho zbožštění a poté již o něm bylo uvažováno jako o bohu.

Gilgameš je hlavním hrdinou tzv. Eposu o Gilgamešovi a dalších vyprávění z Gilgamešova cyklu.

Zdroj: wikipedie

Přečti si pohádku o Gilgamešovi

V severní Mezopotámii se postupně usídlili rovněž semitští Asyřané. Zatímco sever Mezopotámie v okolí měst Aššur a Ninive byl později zván Asýrie. Asyrská říše (zaniklá roku 612 př. n. l.)

Na jihu kolem města Babylón se dostalo označení Babylonie. a babylonská říše (definitivně zanikla roku 539 př. n. l.).

Babylon - plán města, zajímavosti z encyklopedie

ASÝRIE a BABYLONIE byly také dva nejmocnější státní útvary vzniklé ve starověké Mezopotámii.

 

 

 

 zdroj: Wikipedie