Jdi na obsah Jdi na menu
 


Osobní svoboda a ochrana

9. 5. 2010

Týrání a zneužívání dětí

http://www.fod.cz/tyrani.htm

za týrání považováno i hrubé zanedbání péče o dítě, pohlavní zneužívání, rozvodová traumata a rovněž tzv. systémové týrání (týrání systémem, vytvořeným na ochranu dětí -  nevhodnými přístupy a špatným rozhodováním).

V praxi se nejčastěji vyskytuje týrání fyzické, spojené prakticky vždy  s týráním psychickým, přinejmenším ve smyslu obav z dalšího týrání. Není však vyloučeno ani týrání pouze psychické - zavírání do temné místnosti, deptání dítěte výhrůžkami, nadávkami, vzbuzováním strachu, výsměchem apod.

 

Oznamovací povinnost

S účinností od 1. 1. 1994 platí ohledně trestného činu týrání svěřené osoby oznamovací povinnost, jakož i povinnost překazit jeho páchání. To lze učinit i včasným oznámením. Ten, kdo tuto povinnost nesplní, se sám dopouští trestného činu (s trestní sazbou až na tři léta odnětí svobody).Oznámení je možné provést i anonymně, je však vhodné mít doklad o učinění oznámení (např. poštovní doklad o odeslání doporučené zásilky). Souběžně je nutno informovat i orgán sociálně-právní ochrany dětí. Můžete se obrátit i na některou neziskovou organizaci.

Skutkové podstaty trestných činů týrání

Trestní zákon rozlišuje následující dvě skutkové podstaty týkající se týrání:

§ 215

Týrání svěřené osoby

(1)   Kdo týrá osobu, která je v jeho péči nebo výchově, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

(2)   Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a)      spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým způsobem nebo na více

      osobách, nebo

b)      pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu.

 

§ 215a

Týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě:

(1) Kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu žijící ve společně obývaném bytě nebo domě, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

(3)   Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a)      spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým způsobem nebo na více

      osobách, nebo

b)      pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu.

 

Příklady týrání :  Případy I a Případy II