Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příběh mého jména

8. 5. 2010

 

Příběh mého jména
Cíle: Prostřednictvím příběhů svých jmen, možných podobností mezi nimi, naslouchání, atd. budovat community of learners. Zamyslet se nad důležitostí našeho jména pro vnímání sebe sama...
 
Čas: 40 min
1. (zahájení & uvedení do tématu) _ 2min
  • V některých kulturách a jazycích mají jména velmi významnou spojitost s tím, odkud nositel jména je, kdo byli jeho předkové nebo jaké rodina (resp. rodiče) vyznávají hodnoty.
  • Česká jména nejsou většinou nikterak kuriózní, ale i ona často nesou zajímavé informace a mají své vlastní příběhy.
  • Budeme si nyní chvíli hrát s našimi jmény, příjmeními a přezdívkami, tak, abychom se lépe poznali.
  • Budeme také přemýšlet nad tím, jakou cenu pro nás mají naše jména a jakou roli hrají v našem vnímání sebe sama.
2. (evokace) _ 5min
Samostatné volné psaní (do deníků):
Napište velkým písmem své celé jméno.

Napište, co vaše jméno znamená, pokud to víte.   http://jmena.zex.cz/index.php

Znáte-li důvody, proč vaši rodiče zvolili právě toto jméno, také je zmiňte.

Máte-li přezdívku, kterou můžete zveřejnit, udělejte to.
Pokud máte jakýkoliv zajímavý zážitek se svým jménem, podělte se o něj.
Přáli byste se jmenovat nějak jinak, jak a proč?
Máte-li děti, jak jste vybírali jejich jména? Jak vaše děti svá jména přijímají?
3. (sdílení ve dvojici) _ 10min
4. (sdílení v celé skupině) _ 20min
Příběh jména vypráví druhý z dvojice, pokud mu to jeho partner dovolí...
5. (reflexe) _ 5min
Podle potřeby a věku studentů. Možné otázky pro řízenou diskusi: Líbí se vám vaše jméno? Přemýšleli jste někdy nad jménem jako nad příběhem? V jakých situacích slyšíte své jméno rádi a v jakých neradi. Jaké je podle vás nejvhodnější oslovování ve škole? Jak je to se změnou jména (svatba, v emigraci/exilu, počešťování, poněmčování v minulosti...) 
6. (možné obměny)
A) Aktivitu lze kombinovat s některými příběhy z literatury (viz stejná rubrika na www.tvarivtvar.cz texty Peter Balakian nebo House on Mango Street)
B) Směřujete-li ke konkrétnímu tématu (Holocaust, Odsun Němců, Romská otázka, Rwanda, atd.) lze se s některými studenty předem domluvit na prezentaci jiného než svého vlastního jména. K tomu lze využít buď dva výše uvedené příběhy nebo jiné zdroje: literaturu (různé deníky, jako např. Annu Frankovou, Hanin kufřík, atd., dále periodika (noviny a časopisy), ve kterých stále častěji vycházejí rozmanité lidské příběhy. Následná diskuse se může orientovat na jméno, jako „známku jinakosti“ (...)
7. (další zdroje) _ literatura&internet
 
Beneš, Josef: Německá příjmení u Čechů. Svazek 1. - 1. vyd. [Ústí nad Labem]: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1998.
Beneš, Josef: Německá příjmení u Čechů. Svazek 2. - 1. vyd. [Ústí nad Labem]: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1998.
Beneš, Josef: O českých příjmeních. - 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. - 355 s.
Kopečný, František: Průvodce našimi jmény. - 2. přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Academia, 1991. - 259 s.
Moldanová, Dobrava: Naše příjmení. - 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1983. - 289 s.
Rameš, Václav: Encyklopedie křestních jmen - Po kom se jmenujeme? - 1. vyd. Praha: Libri, 1999 - xxx s. (více na: http://www.genea.cz/literatura.htm#V)
 
 


Aktivita převzata z webových stránek FHAO: www.facinghistory.org