Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Pravěk

 Doba kamenná

 

Paleolit - Starší doba kamenná (cca do 10 tis.př.n.l.)

Mezolit - Střední doba kamenná (cca do 8 tis.př.n.l.)

Neolit - Mladší doba kamenná (cca do 5 tis.př.n.l.)

Eneolit - Pozdní doba kamenná (???)

 

  1. Paleolit   ( palaios - „starý“ a  lithos - kámen)

             - střídání dob ledových a meziledových

             - počátky hominizace

             - nejstarší archeologická perioda

             - pokrýval celou starší fázi čtvrtohor =>Pleistocén

  • Nejstarší Paleolit

             - nejdelší období paleontologického vývoje

             - výskyt člověka na Jávě a v Africe

             - nálezy člověka zručného, Australopitheka, člověka vzpřímeného

  • Starý Paleolit

             - výskyt člověka v Africe, v Asii a v Evropě

             - nálezy člověka vzpřímeného

             - pokračování acheulské kultury (technologický komplex starého a středního paleolitu)

             - typický nástroj pěstní klín

  • Střední Paleolit

             - výskyt člověka v Evropě, Asii a Africe

             - nálezy člověka rozumného (Homo neanderthalensis)

             - vysoký rozvoj variability industrie

  • Mladý Paleolit

             - výskyt člověka ve Středomoří a na Předním východě

             - zde kamenná industrie tzv.čepelová technika

  • Pozdní Paleolit

             - konečná fáze Paleolitu

             - vysoký nárůst borobřezových porostů

             - stále měnící se klima dovolilo přežit jen několika málo tlupám

 

       2.   Mezolit  (mesos = střední a lithos = kámen)

             - výskyt člověka ve střední Evropě a na Předním východě

             - typickými znaky jsou trojúhelník, lichoběžník, kruhové úseče

             - zde již výskyt psů, srnců, jelenů, medvědů, divokých prasat, zubrů, zajíců a želv

             - přechodné období

             - oteplení - vysušení oblastí ->vyhynutí některých druhů živočichů a rostlin (př.mamuti)

             - nárůst lesního rostlinstva (borovice, bříza, dub, líska, lípa, jasan, jílm)

             - rozvoj rybolovu

             - umělecká činnost nulová