Jdi na obsah Jdi na menu
 


Revoluce roku 1848, známé také jako Jaro národů

 

mapy a obrázky

 

 1. sociální důvody, dlouhá pracovní doba, nezaměstnanost
 2. politické důvody (hlasovací právo, nejednotné území)

Itálie

 • území budoucí Itálie /snahy o sjednocení/
 • první pokusy na Sicílii kolem roku 1848, snaha svrhnout nadvládu Bourbonů
  • revoluce úspěšná, král přislíbil vydání ústavy
  • šířila se do Neapole
 • Milánsko a Benátsko (sever) pod nadvládou Habsburků
  • vůdce Giuseppe Mazzini
   • pokusy rychle potlačeny
  • rozšiřují se do střední Itálie (Toskánsko)
  • útoky na papežský stát, papež utekl do Říma, na území papežského státu vyhlášena Římská republika
  • většinu revolucí potlačila francouzská vojska
Italské revoluce byly neúspěšné.

Francie

 • k moci se dostal Ludvík Filip (Orleánský)
  • omezuje různá politická seskupení
 • liberálové, demokraté, socialisté
  • pořádaly se politické bankety, politici vyhlašovali své názory
   • Ludvík je dal zakázat
   • 22. února propukla revoluce
    • úspěšná, Ludvík prchnul, byla vyhlášena republika
     • velmi liberální
     • všeobecné hlasovací právo
     • národní dílny
     • práce pro nezaměstnané
     • při volbách do parlamentu vyhráli stoupenci monarchie
     • vítězná strana zrušila národní dílny
     • v červnu 1948 propuklo povstání -->tvrdě potlačeno
     • mnoho lidí popraveno, desetitisíce poslány na nucené práce
 • Na prezidenta kandidoval Ludvík Napoleon Bonaparte
  • získal velkou podporu 1848-1852
  • 1852 se nechal korunovat císařem a vyhlásil císařství
  Revoluce skončila, Francie dočasně republikou, poté návrat k císařství.

Německo

 • území budoucího Německa /nejednotné území/
 • rozdíly v náboženství (luteráni, protestanti, katolíci)
 • přesto  sjednocovací snahy -->(Frankfurtský sněm)
  • nejvlivnější Bavorsko, Sasko
  • vytvoření budoucí ústavy

  všeobecné hlasovací právo, rovnost před zákonem, základní svobody, odpovědnost vlády parlamentu

  Velkoněmecká koncepce celá oblast Svaté říše římské

  • byli kontaktováni i příslušníci české inteligence (František Palacký) pozvání odmítnul, protože Češi měli po staletí vlastní stát a vlastní dějiny, které se odvíjely samostatně a nezávisle na Sv. říši římské
  • v čele pruský panovník
          Maloněmecká koncepce - bez Rakouska
Němci na sjednocení čekali ještě dalších 20 let

 

Uhry

 • vůdcem byl L. Kossuth
 • zavádění maďarského jazyka jako povinného, tzv. maďarizace
  • uherská revoluce rozsekána kozáky {1849 Világosz}
Maďaři čekali na svobodu skoro dalších 20 let

Polsko

 • {1848} povstání v Krakově
  idea sjednocení Polska měla velmi malé naděje
Revoluční povstání potlačeno.

 

Shrnutí

 • 1848 - 1849 revoluce se přehnaly přes většinu částí Evropy
 • existence monarchií byla vážně ohrožena
 • represivní postup armády, pokusy se podařilo zlikvidovat