Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ruské revoluce 1917


1/ Únorová revoluce:

neúspěchy na východní frontě a nedostatečné zásobování
vedly ke vzpourám (i vojáků) v Petrohradě
=> car se vzdal trůnu
=> byla vytvořena Prozatimní vláda (neukončila válku s Německem!)2/ Říjnová revoluce:

pokračování války => rostoucí nespokojenost s politikou Prozatimní vlády

 • sověty - rady dělníků a vojáků, byly protiváhou Prozatimní vlády
 • bolševici - (od r.1918 komunisté) přívrženci extrémní levice,
  usilovali o revoluci, odmítali demokracii a toleranci, získali vliv v sovětech
 • V.I.Lenin- vůdce bolševiků,
  vyzval ke svržení Prozatimní vlády a ozbrojenému převzetí moci
  => úspěšný útok na Zimní palác, Prozatimní vláda svržena, => revoluce
  =>moci se chopili bolševici
 • Rada lidových komisařů - bolševická vláda v čele s Leninem,
  aby si zajistila podporu vojáků a rolníků vydala
  1. Dekret o půdě (pozemková reforma)
  2. Dekret o míru (uzavřen separátní mír s Německem)

  Vladimír Iljič Lenin  Útok bolševíků na Zimní palác, 7.11.1917


3/ Komunistická diktatura v Rusku

 • znárodnění podniků =>hospodářské potíže => teror - Rudá armáda nutila rolníky k zásobování měst, potraviny byly přednostně rozdělovány vojákům a komunistům
 • zájmy jednotlivce byly zcela podřízeny zájmům celé společnosti -
  byla zlikvidována všecha občanská práva (svoboda slova, volební právo, rovnost před zákonem...), zatýkání, popravy
 • občanská válka - rudých proti bílým (odpůrci komunistů), početní převaha Rudé armády, zahynulo asi 10 milionů civilistů
 • NEP - dočasné povolení soukromého podnikání => hospodářské zotavení, do r.1927 dosáhla výroba předválečnou úroveň
 • mezinárodní izolace Ruska => spolupráce s Německem - 1922 vzájemné diplomatické uznání, hospodářská a vojenská spolupráce

Čs.legionáři v bojích proti bolševikům na Sibiři


otázky