Jdi na obsah Jdi na menu
 


Starověká Mezopotámie

 EUFRAT a TIGRIS

území  „úrodného půlměsíce“

 

mapa.jpg

 

země mezi řekami (z řečtiny) <-> „meziříčí“ (česky)

Severní část – hornatá, dostatek dešťů, prameny řek

Jižní část – sucho, záplavy z řek

Tigris

 

tigris.jpg

 

1750 km, dnes protéká Tureckem a Irákem, původní sumerský název byl Idigna nebo Idigina, v překladu „hbitá řeka“.

Eufrat

 

 

eufrat.jpg

 

 

2 760 km (od pramene Muratu 3065 km), největší řeka Blízkého východu, Protéká Tureckem, Sýrií a Irákem.

     Příchod SUMERŮ

•       Do jižní části Mezopotámie

•       Vznik vyspělé civilizace kolem 3 500 př. n. l.

•       Sumerové jsou zemědělci,  budují umělé zavlažovací kanály a nádrže.  Dosahují úrody 2x až 3x do roka.

•       Přebytky vyměňují za dřevo, kámen a kovy, které v zemi nemají.

•       Budují městské státy – domy z rákosu a nepálených hliněných cihel.

    Městský stát

•       Tvořilo velké měst např. UR, URUK, LAGAŠ

•       Bylo opevněné hradbami, stát zahrnoval i okolní vesnice  a města.

•       Centrem je chrám – ZIKKURAT

•       Státu vládnou bohové, prostředníky mezi nimi byli kněží a panovníci.

•       Chrámu patří i půda, tu pronajímají rolníkům,  a úroda je odevzdávána chrámu, který ji dál rozděluje.

 

zikkurat.jpg

 

 

 

 

 

 

 

   

 

     

 

 

 

 

 

Zikkurat v městě Ur

 

 

 

 

 

      Vznik písma

•       Použití písma asi 3300 př.n.l. – nálezy z Uruku

•       Písmo je složité, psát umí jen vyvolení – písaři

•       Sepisují majetek chrámu, odvody rolníků, úrodu, půjčky (bezúročné), dobu záplav …

•       První písmo – piktogramy -  obrázkové

•       Hliněné tabulky – rákosová stébla,

•       tvar písma – klín - > KLÍNOVÉ PÍSMO

 

Tabulka z Eposu o Gilgamešovi vypráví o potopě světa

 

desticka.jpg 

 

Gilgameš

488px-gilgamesh.jpg

 

 

Klínopisná tabulka obsahující jména některých sumerských bohů (okolo 2400–2200 př. n. l.)

 

 deska.jpg

 

 

     Vynálezy Sumerů

•       Kolo, vůz s koly tažený např. osly

•       Hrnčířský kruh

•       Hák s nálevkou na zrní ( obdělávání půdy, orba)

•       Rozvoj věd – matematika, astronomie, lékařství

•       Kalendář – podobný dnešnímu ( 12 měsíců, týden 7 dnů)

    
"Standarda Ur". 
Dvě strany, tzv. "válka" a "mír"
British Museum, London.

zdroj : Wikipedie 

File:Ur mosaic.jpg