Jdi na obsah Jdi na menu
 KONSTITUČNÍ MONARCHIE: září. 1791 - 9. 1792
ÚSTAVA - král ji odmítl podepsat a pokusil se o útěk z FR (zadržen)
- 1792 - válka s Rakouskem a Pruskem (dobrovolníci)
- král zatčen a uvězněn
- v čele revoluce girondisté

II. REPUBLIKA: 9. 1792 - 7. 1794
KONVENT = parlament
- v čele Konventu jakobíni
- král popraven=›odpor celé Evropy =› válka, život ve FR podřízen válce, pak popravena i královna

Poprava Ludvíka XVI.,1793


- "Velký teror"- hromadné popravy odpůrců jakobínů =›vzpoura proti vládě jakobínů =›konec revoluce


 

3) Důsledky revoluce:

a) Konvent = podíl 3.stavu na moci (volební právo)
b) zdanění 1.a 2.stavu
c) republika
d) majetkové přesuny ve prospěch buržoazie + svoboda podnikání =›začátek kapitalismu