Jdi na obsah Jdi na menu
 


Doba kovů

Bronz a železo

1.Měděné nástroje nevyhovují - měkké. Sléváním kovů vzniká BRONZ. Tavením mědi Cu a cínu Sn a jejich sléváním v poměru 10:1 vzniká slitina bronzu. Lepší vlastnosti kovové slitiny - odlévání, tvrdost, dokonalejší nástroje.

2. Odlévání do kamenných forem,nebo na „ztracenou formu“ -

_vosková podoba předmětu

_obalení hlínou

_ vypálení formy

_nalití kovů

_rozbití formy

_hotový předmět

 Ukázka ZDE

3. Obchod s kovy - hřivny, cenné platidlo.

4. Lidé se věnují zemědělství, výrobě keramiky zpracování kovů - bronz, zlato, stříbro, zdokonalují se v řemeslech, výrobky vyměňují, později s nimi obchodují.

5. ŽELEZO  Fe- z meteoritů, později hojněji z přírodních rud . např. hematitu, které jsou dostupnější a levnější. Taví se v pecích - hutích, dm_cháním pomocí měchů se udržuje vysoká teplota ________,  kování kvalitnějších nástrojů a zbraní. 

6. Změna způsobu života - lidé se rozdělují podle majetku, hradiště, náčelník vlastní vůz, bohaté hroby.

7. Nová řemesla kovářství - kovadliny, kleště, nůžky, srpy,             

 

radlice, kosy. __________________

kolářství -  vůz s paprskovitými koly - s  ___loukotěmi a                    ____________obručí

8.  Doba halštatská - 800 - 500  př.n.l. -

     oblast solných dolů, naleziště v Rakousku

    Doba laténská - 500 př.n.l. - 0 přelom letopočtu doba Keltů, v Čechách Bójové /Bohemia/, na Moravě Volkové. Keltové budují rozsáhlá sídliště - OPPIDA, využívají hrnčířský kruh, železářství, šperkařství, razí mince /duhovky/. Obchodují s jantarem, švartnovými šperky.Uctívají přírodní božstva - stromy, zvěř, kněží-druidové. V čele kmene velmožové - bohatá vrstva, náhrdelník. Nejznámější jsou oppida Stradonice, Závist, Staré Hradisko.