Jdi na obsah Jdi na menu
 


PRAVOPIS:

Držel jsem láhev dvěm__ rukam__  ale pak m__ upadla na zem a rozb__la se. Mléko se rozl__lo po celé podlaze. Maminka musela vzít hadřík a utřít podlahu  aby byla zase suchá a čistá. Omluvil jsem se a slíbil  že příště budu šikovnější.

 

1. Doplň správně pravopis a interpunkci

 

2. U podtržených slov urči slovní druhy

 

3. Vypiš podstatné jméno konkrétní, vymysli dvě podstatná jména abstraktní

 

_______________________________________________________________________

 

4. Vysvětli  věcný význam slova : podlaha _________________________________________

 

     uveď další význam, pokud má:_______________________________________________

 

5. Napiš správně vlastní jména:

 

NAVŠTÍVILI JSME VRCHOL LYSÉ HORY.________________________________________

 

BYDLÍME V ULICI POD PALMOVKOU.___________________________________________

 

KRAJSKÝ PŘEBOR V KOPANÉ VYHRÁLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

 

________________________________________________________________________

 

6. Převeďte do množného čísla:

 

s otcovým bratrem _______________________________________________

 

o malém stohu___________________________________________________

 

strýcův syn______________________________________________________

 

s dětským očičkem________________________________________________

 

7. Vypište z textu přídavná jména, určete stupeň a popř. vystupňujte:

 

_______________________________________________________________________

 

8. Určete druhy zájmen:

 

o mně_________________  s tímto____________________ nějaký___________________

 

ničemu________________  vaší________________________ všechen________________

 

9. Druhy číslovek:  dvěma:______________________  čtvrtý_________________________

 

10. Napište správně:   326 ___________________________________________________

 

11. Určete mluvnické kategorie: držel jsem _______________________________________

 

                                                             mlčte:______________________________________

 

12. Utvořte od slovesa  rozlít:

 

3. os. č. jed. zp. podmiň. přítomný _____________________________________________

 

2. os. č. jed. zp. rozkazovací __________________________________