Jdi na obsah Jdi na menu
 


VÝVOJ ČESKOSLOVENSKA

 

V létě 1919 - první volby do obecních zastupitelstev a r. 1920 do parlamentu – zvítězila sociální demokracie. Karel Kramář z  vlády odejít, novým předsedou [1919 - 1920] se stal Vlastimil Tusar (sociální demokrat). Když od r. 1920 začala krize v sociálně demokratické straně, její levé křídlo se odpojilo a v květnu 1921 se ustavilo v komunistickou stranu.

29. 2. 1920 je přijata nová ústava, která byla francouzského typu. Vládní tzv. pětk předních politických stran. Scházela se vždy před vládním jednáním a předjednávala věci politického charakteru, což bylo předmětem kritiky.

Formování první Československé republiky byl složitý proces; v zemi bylo národnostní a sociální napětí.

Národnostní problémy

Po vzniku Československé republiky vznikala v pohraničních oblastech německá území – Deutschböhmen, Sudetenland, Deutschsüdmöhren.– nechtěly vstoupit do ČSR. Tyto snahy byly potlačeny.

Naše republika se z národnostního hlediska skládala ze 7,5 mil. Čechů; 3 mil. Němců; 2,5 mil. Slováků; 700 000 Maďarů; 400 000 Ukrajinců a 75 000 Poláků.

Ve 2. pol. 20 .let dochází k přijetí některých nových zákonů: zákon o agrárních clech, o zemském zřízení – části Československa dostaly zemský statut,  nepolitičnost naší armády (důstojníci nesměli volit ani se jinak zapojovat do politického dění).

V českých zemích probíhal obrovský ekonomický nástup. Během ekonomického rozvoje z let 1926 – 1929 se republika rozvinula. Ekonomickým potenciálem se dostala až na 10. místo ve světě.

Další události Atentát na Aloise Rašína ze 3.1.1923, který provedl anarchokomunista Šoupal. Rašín zemřel.

Byl přijat zákon na obranu republiky. 1923

Na poč. léta 1926, v době konání Všesokolského sletu v Praze, byl R. Gajdou (bývalý legionářský generál) proveden pokus o fašistický převrat v Praze – Gajda neuspěl a byl degradován.

V r. 1928 Beneš s Vatikánem sjednal "modus vivendi" = způsob vyrovnání o soužití Vatikánu a katolické církve u nás.

V r. 1929 se tak mohou konat oslavy 1000. výročí úmrtí sv. Václava za účasti T.G.M.

Zahraničně politická koncepce Československé republiky byla mírová. V žádném evropském státě neviděla svého nepřítele. Pouze Habsburky viní z války.